Πιστοποιητικά υγείας

Η καλή υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ευτυχία και ευεξία. Συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική πρόοδο μια και οι υγιείς πληθυσμοί ζουν περισσότερο και είναι πιο παραγωγικοί. Στα ιατρεία μας θα βρείτε τα πιστοποιητικά υγείας, γνωματεύσεις και βεβαιώσεις που χρειάζεστε για οποιαδήποτε χρήση.

Εισηγητικός Φάκελος Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας πρέπει να συμπληρωθεί από τον ιατρό της κύριας πάθησης. Η ορθή συμπλήρωση του φακέλου καθορίζει την ειδικότητα της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα παραπέμπεται ο ασθενής. Έτσι, ο ασθενής θα αποφύγει τυχόν αναπομπές σε άλλες επιτροπές των ΚΕΠΑ. Ο εισηγητικός φάκελος συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά από το θεράποντα ιατρό μέσω της ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με την ηλεκτρονική διαδικασία, ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με τη καταβολή του παράβολου της εξέτασης του από τα ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί συνυπάρχουσα πάθηση, οι ιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς εισηγητικούς φακέλους. Όταν ο θεράπων ιατρός οριστικοποιήσει και διαβιβάσει το φάκελο, ο ασθενής θα ενημερωθεί από τα ΚΕΠΑ μέσω email ή sms για την ημερομηνία της εξέτασης του από την επιτροπή.

Τονίζεται, ότι ο ασθενής οφείλει να προσκομίσει όλα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν τις παθήσεις του κατά την εξέταση του από την υγειονομική επιτροπή. Αυτά αφορούν, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο.

Διαβάστε ένα ενημερωτικό άρθρο για τα Δικαιώματα Διαβητικών Ασθενών.
 

ΠΑΤηΣΤΕ ΕΔΩ και ΕΠΙΚΟΙΝΩΝηΣΤΕ ΜΑΖΙ μας για την ΣΥΜΠΛηΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΕΠΑ

Ιατρείο Άλιμος Τ. 210 992-0240 – Ιατρείο Σεπόλια Τ. 210 514 6848

 

Κάρτα Υγείας Αθλητή

Η κάρτα υγείας του αθλητή αποτελεί μια μεγάλη τομή την οποία θεσμοθέτησαν με Νόμο από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλοι οι αθλητές κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε αθλητικό σωματείο θα υποχρεούνται να διαθέτουν κάρτα υγείας αθλητή. Η κυρία Κουρτίδου είναι πιστοποιημένη ιατρός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών(ΕΚΑΕ) και μπορεί να θεωρεί την κάρτα υγείας αθλητή.

Η κάρτα αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Περιεχόμενο κάρτας υγείας αθλητή

 1. Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
 2. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο αθλητή
 3. Έτος γέννησης
 4. Άθλημα
 5. Φωτογραφία
 6. Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
 7. Α.Μ.Κ.Α.
 8. Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση με υπογραφή του ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες)
 9. Βεβαίωση με υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

Υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

Η κάρτα υγείας αθλητή εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων:

 • Κλινική εξέταση
 • Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον η ιατρός κρίνει σύμφωνα με την επιστημονική της κρίση απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύναται να παραπέμψει τον αθλητή σε περαιτέρω εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τη Κάρτα Υγείας Αθλητή
 

πατηστε εδω και Επικοινωνηστε μαζι μας για την εκδοση ΤΗς ΚΑΡΤΑς ΥΓΕΙΑς ΑΘΛΗΤΗ

Ιατρείο Άλιμος Τ. 210 992-0240 – Ιατρείο Σεπόλια Τ. 210 514 6848

 

Έκδοση ή ανανέωση διπλώματος οδήγησης

Για την απόκτηση ή την ανανέωση διπλώματος οδήγησης, απαιτείται να υποβάλλεται μαζί με την αίτηση σας και ένα πιστοποιητικό υγείας αν η αίτηση αφορά ερασιτεχνικές ή επαγγελματικές κατηγορίες κάθε ηλικίας.

Διάρκεια ισχύος

Το πιστοποιητικό υγείας για την διαδικασία έκδοσης ή ανανέωσης διπλώματος οδήγησης έχει ισχύ έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης του, στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί “ικανός”. Αυτό συμβαίνει, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην οικεία αρμόδια υπηρεσία. Πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης δεν γίνονται αποδεκτά από την αρμόδια υπηρεσία αν κατατεθούν μετά την πάροδο εξαμήνου από την ημερομηνία έκδοσης των. Όποιος κρίνεται “Μη Ικανός” από ιατρική εξέταση, μπορεί να ζητήσει την επανεξέταση του μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από την εξέταση αυτή.

Σε περιπτώσεις κινητικών προβλημάτων, ο εξεταζόμενος μπορεί να παραπεμφθεί στην αρμόδια υπηρεσία αξιολόγησης ικανότητας του Υπουργείου Υγείας ή σε οποιοδήποτε ισότιμο κρατικό ίδρυμα, το οποίο πραγματοποιεί αντίστοιχες ιατρικές εξετάσεις.
 

πατηστε εδω και Επικοινωνηστε μαζι μας για την εκδοση του πιστοποιητικου σας

Ιατρείο Άλιμος Τ. 210 992-0240 – Ιατρείο Σεπόλια Τ. 210 514 6848

 

Ανανέωση βιβλιαρίου υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος

Για την άδεια εργασίας σε κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας:

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Καλλιέργεια κοπράνων
 • Παρασιτολογική κοπράνων
 • Ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση ακτινολόγου ιατρού

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 • Άδεια παραμονής

Ποιους αφορά και για πόσο ισχύει

Όσοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχουν επαφή με τρόφιμα. Στο πιστοποιητικό υγείας θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του έχει υποβληθεί στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις και βρέθηκε ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό ή άλλο νόσημα που δεν είναι συμβατό με την εργασία του. Έχει ισχύ για πέντε (5) χρόνια από την έκδοση του και ανανεώνεται με την λήξη του αφού επαναληφθούν όλες οι εξετάσεις.
 

πατηστε εδω και Επικοινωνηστε μαζι μας για την εκδοση του πιστοποιητικου σας

 Ιατρείο Άλιμος Τ. 210 992-0240 – Ιατρείο Σεπόλια Τ. 210 514 6848

 

Για άσκηση σε γυμναστήριο ή σχολική γυμναστική

Για την εγγραφή σε γυμναστήρια ή κολυμβητήρια απαιτείται μια ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης. Κάτι ανάλογο απαιτείται συχνά και από τα σχολεία προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν ελεύθερα σε αθλητικές δραστηριότητες. Για την έκδοση του πιστοποιητικού ο ενδιαφερόμενος θα υποβληθεί σε:

 • κλινική εξέταση
 • ηλεκτροκαρδιογράφημα
 • επιπλέον εξετάσεις για άτομα υψηλού κινδύνου

πατηστε εδω και Επικοινωνηστε μαζι μας για την εκδοση του πιστοποιητικου σας

Ιατρείο Άλιμος Τ. 210 992-0240 – Ιατρείο Σεπόλια Τ. 210 514 6848

 

Πιστοποιητικά υγείας, γνωματεύσεις και βεβαιώσεις

Στο ιατρείο μας γίνεται ειδικός ιατρικός έλεγχος για την έκδοση των παρακάτω εγγράφων για οποιαδήποτε χρήση:

 • Πιστοποιητικό υγείας για την ανανέωση διπλώματος οδήγησης
 • Πιστοποιητικό υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικό υγείας για Σχολική Άθληση – Γυμναστήρια – Κολυμβητήρια
 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια κυνηγού
 • Ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση για χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Ιατρική γνωμάτευση για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
 • Ιατρική γνωμάτευση για χρήση στις επιτροπές Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Ιατρική βεβαίωση για συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων νοσημάτων

 

×

Κλείστε το ραντεβού σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

error: Προσοχή!!! Το κείμενο προστατεύεται από λογοκλοπή!!!