Πιστοποιητικά υγείας

Η καλή υγεία είναι ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη ευτυχία και ευεξία. Συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική πρόοδο μια και οι υγιείς πληθυσμοί ζουν περισσότερο και είναι πιο παραγωγικοί. Στα ιατρεία μας θα βρείτε τα πιστοποιητικά υγείας, γνωματεύσεις και βεβαιώσεις που χρειάζεστε για οποιαδήποτε χρήση.

η υγεία είναι σημαντική Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Εισηγητικός Φάκελος Αναπηρίας ΚΕΠΑ

Ο Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας πρέπει να συμπληρωθεί από τον ιατρό της κύριας πάθησης. Η ορθή συμπλήρωση του φακέλου καθορίζει την ειδικότητα της υγειονομικής επιτροπής στην οποία θα παραπέμπεται ο ασθενής. Έτσι, ο ασθενής θα αποφύγει τυχόν αναπομπές σε άλλες επιτροπές των ΚΕΠΑ. Ο εισηγητικός φάκελος συμπληρώνεται μόνο ηλεκτρονικά από το θεράποντα ιατρό μέσω της ειδικής εφαρμογής στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. Με την ηλεκτρονική διαδικασία, ο ασθενής δεν επιβαρύνεται με τη καταβολή του παράβολου της εξέτασης του από τα ΚΕΠΑ.

Σε περίπτωση που έχει διαπιστωθεί συνυπάρχουσα πάθηση, οι ιατροί των αντίστοιχων ειδικοτήτων θα πρέπει με τη σειρά τους να ενημερώσουν τους ηλεκτρονικούς εισηγητικούς φακέλους. Όταν ο θεράπων ιατρός οριστικοποιήσει και διαβιβάσει το φάκελο, ο ασθενής θα ενημερωθεί από τα ΚΕΠΑ μέσω email ή sms για την ημερομηνία της εξέτασης του από την επιτροπή.

Τονίζεται, ότι ο ασθενής οφείλει να προσκομίσει όλα τα ιατρικά στοιχεία που πιστοποιούν τις παθήσεις του κατά την εξέταση του από την υγειονομική επιτροπή. Αυτά αφορούν, εργαστηριακές εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, πιστοποιητικά νοσηλείας και ότι άλλο κρίνεται σκόπιμο.

Εάν πάσχετε εσείς ή κάποιος που φροντίζετε από διαβήτη διαβάστε ένα ενημερωτικό άρθρο για τα Δικαιώματα των Διαβητικών Ασθενών.


επικοινωνία Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κλείστε το ραντεβού σας για την άμεση συμπλήρωση του Εισηγητικού Φακέλου Αναπηρίας ΚΕΠΑ συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή καλώντας το ιατρείο Αλίμου στο Τ. 210 992 0240 ή το ιατρείο Σεπολίων στο T. 210 514 6848.


Κάρτα Υγείας Αθλητή

κάρτα υγείας αθλητή Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος ιατρείο Άλιμος

Η κάρτα υγείας του αθλητή αποτελεί μια μεγάλη τομή την οποία θεσμοθέτησαν με Νόμο από κοινού το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Υγείας. Έτσι, από την 1η Ιανουαρίου 2019, όλοι οι αθλητές κάθε ηλικίας που έχουν δελτίο σε αθλητικό σωματείο θα υποχρεούνται να διαθέτουν κάρτα υγείας αθλητή. Η κυρία Κουρτίδου είναι πιστοποιημένη ιατρός από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών(ΕΚΑΕ) και μπορεί να θεωρεί την κάρτα υγείας αθλητή.

Η κάρτα αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή, βρίσκεται στην κατοχή του και προσκομίζεται υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, ως βασική προϋπόθεση συμμετοχής σε προπονήσεις και αγώνες. Συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και βρίσκεται στην κατοχή του.

Περιεχόμενο κάρτας υγείας αθλητή

 1. Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία
 2. Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο αθλητή
 3. Έτος γέννησης
 4. Άθλημα
 5. Φωτογραφία
 6. Αριθμός Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας
 7. Α.Μ.Κ.Α.
 8. Ημερολογιακή θεώρηση με βεβαίωση με υπογραφή του ιατρού για την πιστοποίηση συμμετοχής στο άθλημα (προετοιμασία και αγώνες)
 9. Βεβαίωση με υπογραφή ότι έχει υποβληθεί στις υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

Υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις

Η κάρτα υγείας αθλητή εκδίδεται μόνον κατόπιν των εξής υποχρεωτικών ιατρικών εξετάσεων:

 • Κλινική εξέταση
 • Ατομικό και οικογενειακό ιατρικό ιστορικό
 • Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Αναλόγως των ευρημάτων των ως άνω υποχρεωτικών εξετάσεων και εφόσον η ιατρός κρίνει σύμφωνα με την επιστημονική της κρίση απαραίτητη την περαιτέρω διερεύνηση, δύναται να παραπέμψει τον αθλητή σε περαιτέρω εξετάσεις. Διαβάστε περισσότερα για τη Κάρτα Υγείας Αθλητή.
 

Από τις 9 Σεπτεμβρίου του 2018 ισχύει η Κάρτα Υγείας Αθλητή, την οποία πρέπει να έχει υποχρεωτικά στην κατοχή του ένας αθλητής για να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες αγωνιστικού χαρακτήρα.


επικοινωνία Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κλείστε το ραντεβού σας για την άμεση έκδοση της Κάρτας Υγείας Αθλητή συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή καλώντας το ιατρείο Αλίμου στο Τ. 210 992 0240 ή το ιατρείο Σεπολίων στο T. 210 514 6848.


Βιβλιάριο υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος

βιβλιάριο υγείας Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Για την άδεια εργασίας σε κατάστημα Υγειονομικού ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν τα εξής δικαιολογητικά για την ανανέωση βιβλιαρίου υγείας:

 • Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Καλλιέργεια κοπράνων
 • Παρασιτολογική ανάλυση κοπράνων
 • Ακτινογραφία θώρακα με γνωμάτευση ακτινολόγου ιατρού

Για τους αλλοδαπούς απαιτείται επιπλέον:

 • Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου
 • Άδεια παραμονής

Ποιους αφορά και για πόσο ισχύει

Όσοι ενδιαφερόμενοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ή έχουν επαφή με τρόφιμα. Στο πιστοποιητικό υγείας θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχος του έχει υποβληθεί στις κατάλληλες ιατρικές εξετάσεις και βρέθηκε ότι δεν πάσχει από κάποιο μεταδοτικό ή άλλο νόσημα που δεν είναι συμβατό με την εργασία του. Έχει ισχύ για πέντε (5) χρόνια από την έκδοση του και ανανεώνεται με την λήξη του αφού επαναληφθούν όλες οι εξετάσεις.
 

Η έκδοση και η θεώρηση του βιβλιάριου υγείας επιβάλλεται για λόγους γενικότερου δημοσίου συμφέροντος και αποσκοπούν στην προστασία της δημόσιας υγείας.


επικοινωνία Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κλείστε το ραντεβού σας για την άμεση έκδοση βιβλιαρίου υγείας για εργασία συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή καλώντας το ιατρείο Αλίμου στο Τ. 210 992 0240 ή το ιατρείο Σεπολίων στο T. 210 514 6848.


Ιατρική βεβαίωση για αθλητικές δραστηριότητες

πιστοποιητικό άθλησης Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Για την εγγραφή σε γυμναστήρια ή κολυμβητήρια απαιτείται μια ιατρική βεβαίωση ικανότητας άθλησης. Κάτι ανάλογο απαιτείται συχνά και από τα σχολεία προκειμένου οι μαθητές να συμμετέχουν ελεύθερα σε αθλητικές δραστηριότητες. Για την έκδοση της βεβαίωσης άθλησης ο ενδιαφερόμενος θα υποβληθεί σε:

 • κλινική εξέταση
 • επιπλέον εξετάσεις για άτομα υψηλού κινδύνου

Η βεβαίωση άθλησης αποτελεί επίσημη ιατρική πιστοποίηση ότι κάποιος μπορεί να συμμετέχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους συναθλητές του.


επικοινωνία Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Επικοινωνήστε Μαζί Μας

Κλείστε το ραντεβού σας για την άμεση έκδοση πιστοποιητικού ικανότητας άθλησης συμπληρώνοντας τη Φόρμα Επικοινωνίας ή καλώντας το ιατρείο Αλίμου στο Τ. 210 992 0240 ή το ιατρείο Σεπολίων στο T. 210 514 6848.


Πιστοποιητικά υγείας, γνωματεύσεις και βεβαιώσεις

πιστοποιητικά υγείας Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος

Στο ιατρείο μας γίνεται ειδικός ιατρικός έλεγχος για την έκδοση των παρακάτω εγγράφων για οποιαδήποτε χρήση:

 • Υποβολή φακέλου αναπηρίας για χρήση στις επιτροπές Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ)
 • Γνωμάτευση για την έκδοση πιστοποιητικού υγείας από τις πρωτοβάθμιες υγειονομικές επιτροπές
 • Ιατρική βεβαίωση για συνταγογράφηση φαρμάκων χρόνιων νοσημάτων
 • Ιατρική γνωμάτευση και βεβαίωση για χρήση σε ασφαλιστικά ταμεία
 • Έκδοση και ανανέωση Κάρτας Υγείας Αθλητή
 • Πιστοποιητικό υγείας για Σχολική Άθληση – Γυμναστήρια – Κολυμβητήρια
 • Βιβλιάριο υγείας υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Πιστοποιητικό θανάτου
 • Ιατρικό πιστοποιητικό για άδεια κυνηγού

HEALTHLINE NEWSLETTER
Μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο NewsLetter μας. Θα σας στέλνουμε ενημερωτικά email, όταν η ομάδα μας δημοσιεύει νέα άρθρα και πληροφορίες για θέματα υγείας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς. Τυχόν πληροφορίες που μας παρέχετε μέσω αυτού του ιστότοπου ενδέχεται να τοποθετούνται από εμάς σε διακομιστές που βρίσκονται σε χώρες εκτός της ΕΕ. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτήν την τοποθέτηση, παρακαλούμε να μην μας παρέχετε τις πληροφορίες.