Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Το HealthLine.gr λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών – χρηστών του. Για το λόγο αυτό έχουμε λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξουμε την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες – χρήστες των υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου μας. Οι παρακάτω όροι της Παρούσας Πολιτικής έχουν σκοπό να σας ενημερώσουν για το τρόπο συλλογής, διατήρησης και επεξεργασίας των πληροφοριών που σας αφορούν και που μας παρέχεται εσείς, επιλέγοντας να λάβετε είτε δεδομένα υγείας που προκύπτουν από την παροχή των υπηρεσιών μας είτε αφορούν την χρήση της ιστοσελίδας μας και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή, συγκατάθεση, συναίνεση, έγκριση και συμφωνία εκ μέρους του επισκέπτη – χρήστη με τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούμε.

Νομικό Πλαίσιο

Ως Νομικό Πλαίσιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων νοείται ο υπ’ αρ. 2016/679 Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και κάθε νόμος ή κανονισμός που έχει εκδοθεί σε συνέχεια ή για την εφαρμογή του ανωτέρω Γενικού Κανονισμού, καθώς και κάθε εθνικός νόμος που ισχύει και εφαρμόζεται και αφορά την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών δεδομένων γενικότερα και ειδικότερα στον χώρο της παροχής υπηρεσιών υγείας. Η αποδοχή της παρούσης, συνεπάγεται τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων όπως περιγράφεται αναλυτικά σε αυτήν.

Με την επίσκεψη σας στον ιστότοπο του HealthLine.gr και τη χρήση των υπηρεσιών του, παρέχετε στο HealthLine.gr τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, διατήρηση και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως περιγράφεται αναλυτικά στη παρούσα. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τη συγκατάθεσή σας στη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν επικοινωνώντας με το HealthLine.gr στη διεύθυνση contact@HealthLine.gr ή στα τηλέφωνα 210 992 0240 Ιατρείο Άλιμος και 210 514 6848 Ιατρείο Σεπόλια.

Η παρούσα ισχύει μόνο για την ιστοσελίδα HealthLine.gr. Οι επισκέπτες – χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο διαδικτυακός τόπος μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους διαδικτυακούς τόπους, το HealthLine.gr ωστόσο δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και όρους πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

Σκοπός Επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων

Σύμφωνα με το ανωτέρω νομικό πλαίσιο, και προκειμένου να παράσχουμε στον επισκέπτη – χρήστη τις υπηρεσίες μας μπορεί να ζητηθεί από αυτόν να δώσει στο HealthLine.gr ορισμένες πληροφορίες, όπως και να συλλέξουμε πληροφορίες αυτόματα από την περιήγηση του επισκέπτη – χρήστη στο HealthLine.gr. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ορισμένες από τις πληροφορίες είναι:

 • ονοματεπώνυμο
 • στοιχεία επικοινωνίας
 • διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • ατομικά στοιχεία όπως φύλο, ημερομηνία γέννησης
 • ιατρική ανάγκη
 • διεύθυνση IP
 • τομέας διακομιστή
 • είδος ηλεκτρονικού υπολογιστή
 • πρόγραμμα περιήγησης
 • πηγή που ενδεχομένως κατεύθυνε τον επισκέπτη – χρήστη στο διαδικτυακό τόπο μας
 • σελίδες και υπηρεσίες που είχατε πρόσβαση στο διαδικτυακό τόπο μας

Το HealthLine.gr χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τους επισκέπτες – χρήστες των διαδικτυακών του υπηρεσιών για τους παρακάτω σκοπούς:

 • Για την υπηρεσία οn-line ραντεβού και επικοινωνίας
 • Για την παροχή εξατομικευμένου ενημερωτικού υλικού
 • Για στατιστικούς σκοπούς
 • Για την ενίσχυση της λειτουργικότητας και διαμόρφωσης του διαδικτυακού τόπου μας

Ανταλλαγή Πληροφοριών

Το HealthLine.gr σεβόμενο το ιδιωτικό σας απόρρητο δύναται να διαβιβάσει τις πληροφορίες σας μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις όπως:

 • Στις αρμόδιες Αρχές για λόγους προάσπισης των νόμιμων δικαιωμάτων μας, έννομης υποχρέωσης ή δημόσιου συμφέροντος, όπως ο νόμος ορίζει
 • Για οποιουδήποτε άλλους σκοπούς που θα σας γνωστοποιηθούν και κατόπιν συγκατάθεσης σας, εφόσον απαιτείται

Χρόνος Τήρησης των Πληροφοριών

Το HealthLine.gr θα τηρεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει σε ηλεκτρονική μορφή που παρέχονται συναινετικά από τον επισκέπτη – χρήστη για όσο χρόνο διατηρεί συμβατική σχέση μαζί του ή μέχρι να αρθεί η δοθείσα συγκατάθεση. Στην περίπτωση που αυτή διακοπεί αυτά θα κρατηθούν για όσο χρόνο ακόμα απαιτείται μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τυχών σχετικών αξιώσεων.

Ασφάλεια των Πληροφοριών

Η ασφάλεια των δεδομένων σας για εμάς είναι προτεραιότητα. Για να το πετύχουμε αυτό, εφαρμόζουμε όλα τα σύγχρονα και απαραίτητα τεχνικά, όπως είναι η κρυπτογράφηση και οργανωτικά μέτρα, τα οποία ελέγχουμε ανά τακτικά χρονικά διαστήματα ως προς τη σωστή τους λειτουργία.

Τα Δικαιώματα σας

Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

 • πρόσβασης (για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους)
 • διόρθωσης (για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας)
 • διαγραφής – δικαίωμα στη λήθη (διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη)
 • περιορισμού της επεξεργασίας (σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας)
 • εναντίωσης (εάν δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας προώθησης των υπηρεσιών μας)

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό έγγραφο αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@HealthLine.gr ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στα τηλέφωνα 210 992 0240 Ιατρείο Άλιμος και 210 514 6848 Ιατρείο Σεπόλια.

Newsletter

Κατά την παραχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μας δίνετε και τη συγκατάθεσή σας για τη λήψη από εμάς ηλεκτρονικών μηνυμάτων με μόνο σκοπό τη διαφήμιση και την απευθείας προώθηση προϊόντων ή/και υπηρεσιών μας μέσω ενημερωτικού δελτίου (newsletter). Το email σας θα χρησιμοποιείται μόνο από το HealthLine.gr. Σε κάθε τέτοιο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα σας κοινοποιούμε ευδιάκριτα και σαφώς την ταυτότητά μας και θα σας δίνουμε τη δυνατότητα να αντιτάσσεστε και να ζητάτε, με εύκολο τρόπο και δωρεάν, τον τερματισμό της επικοινωνίας και τη διαγραφή των δεδομένων σας από την εν λόγω βάση.

Cookies

Τι είναι τα cookies;

Τα  cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως  κωδικός σύνδεσης, γλώσσα,  μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε το συγκεκριμένο ιστότοπο.

Μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησης σας. Σημειώστε ότι τα προγράμματα περιήγησης για κινητές συσκευές ενδέχεται να μην προσφέρουν αυτήν την δυνατότητα. Από τους διαφορετικούς τύπους cookies που υπάρχουν, στο HealthLine.gr χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα:

 • Απολύτως απαραίτητα Cookies. Είναι σημαντικά για την ορθή λειτουργία ενός ιστότοπου και σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
 • Cookies λειτουργικότητας. Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα ή τη περιοχή, ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την παροχή υπηρεσιών που έχουν ζητηθεί από το χρήστη, όπως προβολή βίντεο ή χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
 • Cookies Διαχείρισης κίνησης. Εντοπίζουν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.
 • Cookies Επιδόσεων. Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιείτε έναν ιστότοπο, όπως ποιες σελίδες επισκέπτεστε συχνότερα και εάν λαμβάνετε μηνύματα σφαλμάτων. Οι πληροφορίες που συλλέγουν είναι συγκεντρωτικές. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για να βελτιώσουμε τις επιδόσεις του διαδικτυακού τόπου μας.
 • Cookies στόχευσης/διαφήμισης και στατιστικών χρήσης. Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας, συλλέγοντας πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο και τον τρόπο που οι επισκέπτες αλληλεπιδρούν με τον διαδικτυακό τόπο μας και τις υπηρεσίες που προσφέρει.
 • Cookies κοινωνικής δικτύωσης. Είναι απαραίτητα για τη διασύνδεση του λογαριασμού σας στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης με τον διαδικτυακό τόπο μας. Για παράδειγμα, για να σας επιτρέπετε να αναδημοσιεύετε και να μοιράζεστε με τους φίλους σας στα κοινωνικά δίκτυα πληροφορίες που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας ή να δηλώνετε ότι θέλετε να ακολουθήσετε τη σελίδα μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα cookies κοινωνικής δικτύωσης δεν απαιτούνται για την πλοήγηση σας στον ιστότοπο μας.

Δεν επιθυμείτε τη χρήση cookies;

Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε και με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας. Επίσης, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα cookies, ορισμένα μέρη μιας ιστοσελίδας μπορεί να μη λειτουργούν επαρκώς.

Ανήλικοι Χρήστες – Επισκέπτες

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους κάτω των 18 ετών. Εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχουμε συλλέξει πληροφορίες από ανήλικο κάτω των 18 ετών, χωρίς γονική συναίνεση παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση support@HealthLine.gr.

Αλλαγές στη Παρούσα Πολιτική

Το HealthLine.gr δύναται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσεως, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και όλες τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν. Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να ανατρέχετε τακτικά στη παρούσα πολιτική. Σε περίπτωση τροποποίησης της θα αναφέρεται η ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης στην  αρχή της παρούσας.

Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιαδήποτε απορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική ή γενικότερα, αναφορικά με τις δραστηριότητες του HealthLine.gr, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@HealthLine.gr ή στα τηλέφωνα 210 992 0240 Ιατρείο Άλιμος και 210 514 6848 Ιατρείο Σεπόλια.