Φιρούζα Κουρτίδου MD, MSc

Παθολόγος Διαβητολόγος | Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία

Φιρούζα Κουρτίδου Παθολόγος Διαβητολόγος Άλιμος

Φιρούζα Κουρτίδου MD, MSc

Παθολόγος Διαβητολόγος

Εξειδίκευση στο Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

Η κυρία Κουρτίδου είναι Παθολόγος Διαβητολόγος και ασχολείται κυρίως με την πρόληψη και αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη και της Παχυσαρκίας

Σπούδασε ιατρική στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, 1987-1993. Μετά την αποφοίτηση της εργάστηκε στο Περιφερικό Νοσοκομείο Ίλιτς ως υπεύθυνη του Τμήματος Προληπτικής Υγείας Εφήβων.

Το 1999 ήρθε στην Ελλάδα και λίγο αργότερα φοίτησε στο Διδασκαλείο Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το 2002 αναγνώρισε το πτυχίο ιατρικής της στο ΔΟΑΤΑΠ. Το 2004 ξεκίνησε ειδικότητα στον Γ.Ν.Α «Ο Ευαγγελισμός». Κατά τη διάρκεια της ειδικότητας παρακολούθησε τις εργασίες του Αντιυπερτασικού Ιατρείου. Το 2009 ολοκλήρωσε την ειδικότητα της.

Αμέσως μετά, 2009 – 2010, εργάστηκε ως επιμελήτρια της Α’ Ογκολογικής Κλινικής του νοσοκομείου «Μετροπόλιταν».

Το 2011, άνοιξε το ιδιωτικό ιατρείο της στον Άλιμο. Παράλληλα, ξεκίνησε την εξειδίκευση της στο Σακχαρώδη Διαβήτη στο Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο».

Το 2015, άνοιξε το δεύτερο ιδιωτικό ιατρείο της στα Σεπόλια.

Το 2019, έλαβε πιστοποίηση από το Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών Ε.Κ.Α.Ε.

Το 2021 ολοκλήρωσε με άριστα τις μεταπτυχιακές σπουδές, επιπέδου Master, στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Σακχαρώδη Διαβήτη και την Παχυσαρκία.

Το 2022 έλαβε αναγνώριση της εξειδίκευσης στο Σακχαρώδη Διαβήτη (Διαβητολόγος) από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕΣΥ).

Η κυρία Kουρτίδου είναι επιστημονικός συνεργάτης του Διαβητολογικού Κέντρου Γ.Ν.Π. «Τζάνειο», τακτικό μέλος της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρίας και του Ελληνικού Κολεγίου Μεταβολικών Νοσημάτων.

Δέχεται στα ιατρεία της στον Άλιμο και στα Σεπόλια με αντικείμενο κυρίως τις διαταραχές του μεταβολισμού και τις επιπλοκές του.

Ποιο συγκεκριμένα, ασχολείται με το σακχαρώδη διαβήτη, τη παθολογική παχυσαρκία, την αρτηριακή υπέρταση και την δυσλιπιδαιμία.

Ειδικότητα
Ειδικός Παθολόγος
Master
Σακχαρώδης Διαβήτης και Παχυσαρκία
Εξειδίκευση ΚΕΣΥ
Σακχαρώδης Διαβήτης
Επ. Συνεργάτης
Διαβητολογικό Κέντρο Γ.Ν.Π. «Τζάνειο»
Ιατρείο Σεπόλια
Ιατρείο Άλιμος

Ερευνητική Δραστηριότητα - Δημοσιεύσεις

Επιστημονικά Χρονικά, τόμος 27, τεύχος 1, 2022
Σύγκριση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση συνεχούς καταγραφής μεταξύ ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Φόβος υπογλυκαιμίας σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 που φέρουν αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης.
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Σύγκριση του χρόνου εντός εύρους στόχου και της γλυκαιμικής μεταβλητότητας μεταξύ των ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη
20 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Μελέτη της ποιότητας ζωής μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης έναντι εκείνων που λαμβάνουν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας
20 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Μελέτη του επιπολασμού της συναισθηματικής επιβάρυνσης μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης έναντι εκείνων που λαμβάνουν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας
20 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Μελέτη της ικανοποίησης από τη θεραπεία μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης έναντι εκείνων που λαμβάνουν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας
20 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Μελέτη του φόβου υπογλυκαιμίας μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και αντλία συνεχούς έγχυσης ινσουλίνης έναντι εκείνων που λαμβάνουν εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας
20 Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Σύγκριση των στόχων γλυκόζης με τη χρήση συνεχούς καταγραφής μεταξύ ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη
34ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Δ.Ε.Β.Ε.
Μελέτη του επιπολασμού της συναισθηματικής επιβάρυνσης μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και συνεχή καταγραφή γλυκόζης έναντι εκείνων σε αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος
34ο Πανελλήνιο Ετήσιο Συνέδριο Δ.Ε.Β.Ε.
Μελέτη της ικανοποίησης από τη θεραπεία μεταξύ ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 και συνεχή καταγραφή γλυκόζης έναντι εκείνων σε αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος
24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Π.
Σύγκριση της επίδρασης της θεραπείας με αναστολείς SGLT-2 και ανάλογα GLP-1 στο γλυκαιμικό έλεγχο και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου: προοπτική μελέτη ενός έτους
19ο Πανελλήνιο Διαβητολογικό Συνέδριο
Χαρακτηριστικά και γλυκαιμική ρύθμιση ασθενών με ΣΔτ1 που παρακολουθούνται σε Διαβητολογικό Κέντρο σε σχέση με τη χρήση αντλίας ινσουλίνης και συνεχούς καταγραφής
Διπλωματική Εργασία Μεταπτυχιακών Σπουδών
Μελέτη της ικανοποίησης από τη θεραπευτική διαχείριση και του φόβου υπογλυκαιμίας μεταξύ ατόμων με ΣΔτ1 που βρίσκονται σε εντατικοποιημένο σχήμα ινσουλινοθεραπείας ή αντλία ινσουλίνης
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Επίδραση της θεραπείας με ανάλογα GLP-1 σε δείκτες λιπώδους διήθησης του ήπατος και παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Εκτίμηση της ακρίβειας και επαναληψιμότητας του δείκτη διαχείρισης γλυκόζης για την εκτίμηση του γλυκαιμικού ελέγχου ατόμων με ΣΔτ1
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Επίδραση της θεραπείας με αναστολείς SGLT2 σε παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου σε ασθενείς με ΣΔτ2
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Χαρακτηριστικά ασθενών με ΣΔτ1 με αντλία ινσουλίνης και συνεχή καταγραφή
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
COVID-19 Lockdown & ΣΔτ2

Βραβεύσεις

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Δεύτερο Βραβείο για τη συμμετοχή στην εργασία με τίτλο «Σύγκριση του χρόνου εντός εύρους στόχου και της γλυκαιμικής μεταβλητότητας μεταξύ των ατόμων με προδιαβήτη και ατόμων χωρίς διαβήτη».
4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.ΚΟ.ΜΕ.Ν.
Δεύτερο Βραβείο για τη συμμετοχή στην εργασία με τίτλο «COVID-19 Lockdown & ΣΔτ2».

Συνδεθείτε με την Υγεία σας

Κατανοήστε πώς να διαφυλάξετε τον εαυτό σας και την οικογένειά σας. Κλείστε το ραντεβού σας για ένα προληπτικό έλεγχο.
HealthLine