Λόφος Πανί – Άλιμος

Λίγα λόγια

Ο λόφος Πανί εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης του Αλίμου στο 1990 με Προεδρικό Διάταγμα. Επιχειρήθηκε μια πολεοδομική ρύθμιση που είχε σκοπό να εξασφαλίσει την προστασία του λόφου, ως κοινόχρηστο πράσινο. Η έκταση του οποίου αποτελούσε το μεγαλύτερο μέρος. Λαμβάνοντας υπόψιν την μεγάλη αρχαιολογική του αξία αλλά και το ανάγλυφο του, ο λόφος έμεινε αδόμητος. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την μεταφορά κάποιων κατοικιών σε άλλες τοποθεσίες μια και οι κορυφές των λόφων δεν δομούνται.

Τα επόμενα χρόνια

Οι αρχές επισημαίνουν ότι ο λόφος Πανί πρέπει να μείνει αδόμητος. Επίσης, να χαρακτηριστεί αρχαιολογικός χώρος λόγω της σπουδαιότητας των ευρημάτων που βρέθηκαν στην περιοχή. Την ίδια εποχή οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν αποζημιωθεί εγείρουν αξιώσεις. Παράλληλα το κράτος εντάσσει τον λόφο σε ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα με σκοπό την ανάπλαση του, κατανοώντας, την σπουδαιότητα της  διατήρησης και ανάπλασης του ως κοινόχρηστο πράσινο.

Μετά από κάποια χρόνια, το 2000, γίνεται ανάκληση της αρχικά επιβληθείσας απαλλοτρίωσης από το δικαστήριο. Η απόφαση αφορούσε τους αναποζημίωτους ιδιοκτήτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σχεδιαστεί η οικοπεδοποίηση του λόφου. Αφού έχουν μεσολαβήσει ενέργειες από όλες τις πλευρές ο λόφος εντάχθηκε το πράσινο ταμείο το 2011. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, και αφού το Υπουργείο Πολιτισμού κήρυξε το λόφο ως αρχαιολογικό χώρο, με νέο Προεδρικό Διάταγμα να επανυποβληθεί η απαλλοτρίωση.

Ο λόφος σήμερα

Όποιος επισκεφθεί τον λόφο Πανί θα μείνει πολύ ευχαριστημένος. Είναι καθαρός και προσεγμένος, ένας χώρος που χαίρεται κάποιος να κάνει την βόλτα του εκεί. Είναι κοινόχρηστος και θεσμοθετημένος χώρος πρασίνου. Εκεί σώζονται από την προϊστορική περίοδο αρκετά ευρήματα όπως οικοδομικά, εργαλεία αλλά και όστρακα. Επίσης, ο περιηγητής θα δει κοντά στην κορυφή του Πανί ένα τοίχο από την νεολιθική εποχή. Όπως και ίχνη από ένα λατομείο των κλασσικών χρόνων, φυσικές σπηλιές και ένα υδρομαστευτικό πηγάδι.

Που βρίσκεται

Ο λόφος Πανί έχει αξιολογηθεί με σχεδόν άριστα από τους επισκέπτες στην ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης Foursquare. Επίσης, δήλωσαν ότι παραμένουν στον χώρο έως και 1,5 ώρες.

 

 

Μάθετε περισσότερα για το ιατρείο μας στον Άλιμο.

×

Κλείστε το ραντεβού σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.