Όροι Χρήσης

Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου HealthLine.gr και αφορούν και διέπουν όλες τις πτυχές χρήσης του.

Το περιεχόμενο αυτού του διαδικτυακού τόπου είναι ιδιοκτησία του HealthLine.gr και προστατεύεται από το νόμο για κατοχύρωση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων και υπηρεσιών του HealthLine.gr από τον επισκέπτη – χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται σε αυτόν.

Ο επισκέπτης – χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του HealthLine.gr ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη – χρήστη αποδοχή των όρων αυτών.

Χρησιμοποίηση του Διαδικτυακού Τόπου

Απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ο επισκέπτης – χρήστης το HealthLine.gr για να βλάψει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και τα δικαιώματα τους(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των δικαιωμάτων περί πνευματικής ιδιοκτησίας και προσωπικών δεδομένων). Ο επισκέπτης – χρήστης απαγορεύεται να προκαλέσει βλάβη στο HealthLine.gr, να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ή να παρέμβει στην λειτουργία του με οποιοδήποτε τρόπο. Ο επισκέπτης – χρήστης αποδέχεται ανεπυφύλακτα ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τυχόν βλάβη ή ζημιά που μπορεί να υποστεί το HealthLine.gr καθώς και τρίτοι, ως άμεση ή έμμεση παραβίαση των όρων του παρόντος.

Πνευματικά Δικαιώματα

Με την παρούσα συμφωνία αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το σύνολο του περιεχομένου αυτού του δικτυακού τόπου(ενδεικτικά και όχι περιοριστικά έγγραφα, κείμενα, σήματα, εικόνες υπηρεσίες, ηλεκτρονικά αρχεία κτλ), αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας του HealthLine.gr και ως εκ τούτου διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας.

Αναφορικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων μερών, όπως συνεργαζόμενων ιστοσελίδων, η προστασία τους βαραίνει αποκλειστικά και μόνο τους δικαιούχους.

Περιορισμός Ευθύνης

Ο διαδικτυακός τόπος HealthLine.gr δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα ή καταλληλότητα του περιεχομένου για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του HealthLine.gr για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στον επισκέπτη – χρήστη από το διαδικτυακό τόπο μας. Το HealthLine.gr σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την αδιάκοπη και άνευ λαθών παροχή του περιεχομένου, ούτε την ανυπαρξία ιών, είτε πρόκειται για το HealthLine.gr, είτε για κάποιο άλλο διαδικτυακό τόπο ή διακομιστή μέσω των οποίων λαμβάνει ο χρήστης το περιεχόμενο του HealthLine.gr.